Wysoka jakość świadczonych usług księgowych

Biuro Rachunkowe ASKAR

Biuro Rachunkowe ASKAR

Zakres oferowanych usług księgowych:

 • pełna księgowość
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • zryczałtowany podatek dochodowy
 • kadry i płace

Sporządzanie:

 • wniosków kredytowych / leasingowych
 • sprawozdań do GUS, US, PFRON
 • wniosków o zwrot materiałów budowlanych VZM-1
 • formularzy składanych do KRS
 • sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska (tzw. opłata środowiskowa)
 • rocznych zeznań podatkowych PIT-28, 36, 36L, 37
 • zaległych ewidencji podatkowych oraz księgowych
 • zaległych deklaracji ZUS wraz z załącznikami

Prowadzenie:

 • nadzoru nad księgowością wewnętrzną Klienta
 • ewidencji księgowych dla potrzeb realizowanych projektów unijnych
 • ewidencji zawierającej informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Rozliczanie:

 • projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
 • dotacji oświatowych przyznawanych jednostkom prowadzącym niepubliczne szkoły / przedszkola
 • PFRON

Doradztwo w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
 • prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla celów realizacji projektów unijnych
 • rejestracji przedsiębiorstwa (Urząd Miasta / Gminy, Sąd, Urząd Skarbowy, GUS)

Nasze atuty

wiedza

wiedza

doświadczenie

doświadczenie

jakość

jakość

rzetelność

rzetelność